Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 23 S (2012-2013), unntatt kap. 490, 491, 3490, 456 og 3456, Innst. 114 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 114 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i bevilgningene under diverse kapitler på justis- og beredskapsdepartementets område. Endringene gjelder for statsbudsjettet for 2012.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2012