Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 32 S (2012-2013), kap. 2540, Innst. 124 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 124 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet kap 2640.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2012