Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 32 S (2012-2013), kap. 5575 og II, Innst. 131 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2012 Innst. 131 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag til endringer i statsbudsjettet under Fiskeri-og kystdepartementet for 2012, kapitlene 1050 og 5575. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2012