Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 32 S (2012-2013), Innst. 112 S (2012-2013), kap. 1020, 1021 og 1022

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 112 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt tekniske justeringer av statsbudsjettet for 2012 hva angår forskning under Fiskeri- og kystdepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012