Representantforslag om en legemiddelpolitikk for fremtiden

Dokument 8:21 S (2012-2013), Innst. 208 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen, Tord Lien Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.02.2013 Innst. 208 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Fremskrittspartiet om en legemiddelpoltikk for framtiden. Forslaget ble forkastet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som vedtok at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2013