Representantforslag om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse

Dokument 8:23 S (2012-2013), Innst. 228 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Line Henriette Holten Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 07.03.2013 Innst. 228 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Noen av forslagene fikk støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre, men ble forkastet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som vedtok at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2013