Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse

Dette dokument

  • Dokument 8:23 S (2012–2013)
  • Dato: 27.11.2012
  • Sidetall: 5
Til Stortinget
27. november 2012