Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren

Meld. St. 9 (2012-2013), Innst. 224 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 05.03.2013 Innst. 224 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Merknadene som har flertall i innstillingen til meldingen (Innst. 224 S (2012-2013)) skal være førende for regjeringens videre politikk på området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2013