Endringer i forsvarspersonelloven

Prop. 57 L (2012-2013), Innst. 383 L (2012-2013), Lovvedtak 112 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2013 Innst. 383 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok en samlet komitees innstilling til endringer i forsvarspersonelloven, og i tillegg forslag fra mindretall, komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2013