Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i forsvarspersonelloven

Dette dokument

  • Innst. 383 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 57 L (2012–2013)
  • Dato: 29.05.2013
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 29. mai 2013

Ine M. Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen

leder

ordfører