Representantforslag om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter

Dokument 8:38 S (2012-2013), Innst. 310 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Siv Jensen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 310 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å omdanne Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter på kreftområdet. Høyre og Kristelig Folkeparti fremmet forslag om at saken skulle utredes, men også dette ble forkastet med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2013