Representantforslag om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov mv.

Dokument 8:40 S (2012-2013), Innst. 443 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Erna Solberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 443 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om IKT i politiet og ikrafttredelse av ny straffelov mv. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013