Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri)

Prop. 72 L (2012-2013), Innst. 275 L (2012-2013), Lovvedtak 55 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.04.2013 Innst. 275 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om lønn under ammefri. Lovendringen medfører at kvinne som har ammefri på nærmere vilkår har rett til lønn inntil én time. Lovendringen ble vedtatt av et flertall som besto av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.05.2013