Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt)

Prop. 70 L (2012-2013), Innst. 242 L (2012-2013), Lovvedtak 40 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2013 Innst. 242 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i skatteloven med virkning fra og med inntektsåret 2012 som utvider gruppen barn og unge som får fritak for formuesskatt ved alvorlig personskade og tap av forsørger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 21.03.2013