Representantforslag om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene

Dokument 8:46 S (2012-2013), Innst. 309 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 309 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet en rekke forslag fra Venstre om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene.Forslagene fikk vekslende tilslutning fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, men ble stemt ned med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2013