Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer)

Prop. 95 L (2012-2013), Innst. 313 L (2012-2013), Lovvedtak 63 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 313 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt en endring av bioteknologiloven som åpner for assistert befruktning til fertile par med overførbare sykdommer, f.eks. hivsmittede. Stortinget har også med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt en endring av bioteknologilovens straffebestemmelse som klargjør at det ikke skal være straffbart å benytte seg av tilbud i utlandet som det etter loven er forbudt å gi i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 03.06.2013