Representantforslag om tiltak for å styrke den maritime utdanningen

Dokument 8:57 S (2012-2013), Innst. 316 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Line Henriette Holten, Steinar Reiten Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 316 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget realitetsbehandlet et representantforslag om å styrke maritim utdanning i forbindelse med behandlingen av forskningsmeldingen, Meld. 18 S (2012-2013)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013