Representantforslag om styrking av ingeniør- og sivilingeniørstudiene

Dokument 8:58 S (2012-2013), Innst. 317 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Steinar Reiten, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 317 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har realitetsbehandlet et representantforslag om å styrke ingeniør- og sivilingeniørstudiene i forbindelse med behandlingen av forskningsmeldingen, Meld. St. 18 (2012-2013).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013