Representantforslag om samdrifter i landbruket

Dokument 8:63 S (2012-2013), Innst. 302 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Frank Bakke-Jensen, Ingjerd Schou, Lars Myraune, Svein Flåtten, Torgeir Dahl Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 302 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om samdrifter i landbruket. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2013