Representantforslag om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m.

Dokument 8:65 S (2012-2013), Innst. 413 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 413 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. Representantforslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013