Representantforslag om norsk naturmangfold

Dokument 8:66 S (2012-2013), Innst. 409 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 409 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2013