Representantforslag om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlige og trafikksikre biler

Dokument 8:77 S (2012-2013), Innst. 328 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 21.05.2013 Innst. 328 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter for Kristelig Folkeparti om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlig og trafikksikre biler. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2013