Representantforslag om bygging av ferjefri E39 basert på prosjektfinansiering og prosjektorganisering

Dokument 8:80 S (2012-2013), Innst. 358 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åge Starheim, Åse Michaelsen, Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter, Harald T. Nesvik, Per Sandberg, Solveig Horne, Siv Jensen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 358 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra FrP drøftet forslag om bygging av ferjefri E39 basert på prosjektfinansiering og prosjektorganisering. Stortingets, flertall, alle unntatt FrP, viste til behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2013, og saken ble vedtatt lagt ved protokollen,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013