Representantforslag om å innføre et såkalt "pakkeforløp" og raskere behandling i kreftomsorgen etter modell fra Danmark

Dokument 8:102 S (2012-2013), Innst. 451 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 451 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å innføre et såkalat pakkeforløp og raskere behandling i kreftomsorgen etter modell fra Danmark

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013