Representantforslag om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene

Dokument 8:104 S (2012-2013), Innst. 394 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Geir Jørgen Bekkevold, Ingunn E. Ulfsten, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 03.06.2013 Innst. 394 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøtet et representantforslag om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2013