Representantforslag om et styrket aktivitets- og folkehelsetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming

Dokument 8:116 S (2012-2013), Innst. 476 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Kjønaas Kjos, Solveig Horne, Siv Jensen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 476 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag om finansiering av Special Olympics Norge. Forslaget fikk bare stemmene til Fremskrittspartiet, som også var forslagsstiller.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013