Representantforslag om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen

Dokument 8:122 S (2012-2013), Innst. 379 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Øyvind Vaksdal, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 379 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen. Komiteen viste til at en enstemmig komité i 2009 ba regjeringen sette i verk en praksis hvor det skal ettergis idømte saksomkostninger i saker hvor Sivilombudsmannen har anbefalt søksmål og fant det kritikkverdig at regjeringen ikke hadde gjennomført dette. Et enstemmig storting vedtok å be regjeringen fremme nødvendige lovforslag for å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen ved å tillate at Sivilombudsmannen opptrer som hjelpeintervenient ved søksmål.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2013