Representantforslag om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge

Dokument 8:128 S (2012-2013), Innst. 481 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Arvid Svendsen, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 481 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge. Representantforslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013