Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Kjell Arvid Svendsen, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. juni 2013

Robert Eriksson

Thor Erik Forsberg

leder

ordfører