Endringer i adopsjonsloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.03.2014 Innst. 143 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i adopsjonsloven. Endringene innebærer blant annet at samboere skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med ektefeller. Adopsjonsloven innfører også en definisjon av samboer. Det tydeliggjøres i adopsjonsloven adgangen til å gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til adopsjonssøkere ved internasjonal adopsjon. Kravene knytter seg blant annet til søkernes alder, helse, ekteskapets varighet, vandel, med mer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 25.03.2014