Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler)

Prop. 168 L (2012-2013), Innst. 115 L (2013-2014), Lovvedtak 37 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.02.2014 Innst. 115 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i legemiddelloven for å beskytte befolkningen mot falske legemidler. Endringene gir hjemmel til å beslaglegge og destruere legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket, uten at det skal være nødvendig å politianmelde forholdet. Det er også vedtatt hjemmel til i forskrift å fastsette krav til legemiddelformidlere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.02.2014