Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader)

Prop. 207 S (2012-2013), kap. 1725, Innst. 44 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2013 Innst. 44 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2013