Representantforslag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører

Dokument 8:3 S (2013-2014), Innst. 148 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag (SV) Innstilling avgitt 18.03.2014 Innst. 148 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre forkastet et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om at regjeringen skal instruere helseforetakene om at ved kjøp av private institusjonsplasser i rusomsorgen skal deelle aktører prioriteres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2014