Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

Prop. 18 S (2013-2014), Innst. 91 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2013 Innst. 91 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013