Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 9 S (2013-2014), kap. 1590, Innst. 65 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 65 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt forslag til teknisk omfordeling av midler på statsbudsjettet for 2013 i forbindelse med aksjeselskap som skal tilby felles IKT-løsninger for Den norske kirke

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2013