Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 9 S (2013-2014), kap. 1, Innst. 79 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 79 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å forhøye bevilgningen på kapittel 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen med 2 mill kroner, fra 158 606 000 til 160 606 000 kroner. Økningen skal benyttes til innkjøp av nytt teknisk utstyr for å ivareta et forsvarlig vedlikehold av det nye toppdekket på Slottsplassen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013