Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 17 S (2013-2014), kap. 1137, Innst. 66 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 66 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke ei omfordeling av midlar under kap. 1137 på statsbudsjettet for 2013 i samband med eit matpilot-anlegg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2013