Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 17 S (2013-2014), unntatt kap. 1137, Innst. 53 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2013 Innst. 53 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2013