Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift)

Prop. 31 L (2013-2014), Innst. 131 L (2013-2014), Lovvedtak 44 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2014 Innst. 131 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endring i genteknologiloven og bioteknologiloven som innebærer at Bioteknologinemnda endre navn til Bioteknologirådet. Det er også vedtatt en hjemmel i genteknologiloven til å gi forskrifter om Bioteknologirådets virksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.04.2014