Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Prop. 39 L (2013-2014), Innst. 179 L (2013-2014), Lovvedtak 50 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 06.05.2014 Innst. 179 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 27.05.2014