Innstilling frå justiskomiteen om lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 6. mai 2014

Hadia Tajik

Lene Vågslid

leiar

ordførar