Representantforslag om etablering av en nasjonal bredbåndsplan

Dokument 8:19 S (2013-2014), Innst. 164 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Kjenseth, Terje Breivik Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 08.04.2014 Innst. 164 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med representantforslag fra Venstre om etablering av en nasjonal bredbåndsplan har Stortinget fattet følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 24.04.2014