Representantforslag om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømte

Dokument 8:22 S (2013-2014), Innst. 85 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 85 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømte

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2014