Representantforslag om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket

Dokument 8:23 S (2013-2014), Innst. 197 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Janne Sjelmo Nordås, Marit Arnstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 15.05.2014 Innst. 197 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.05.2014