Nasjonalbudsjettet 1990, unntatt kap. 3 og 9

St.meld. nr. 1, unntatt kap. 3 og 9, Budsjett-innst. S. I for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.11.1989 Budsjett-innst. S. I (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1989