Nasjonalbudsjettet 1990, kap. 9, endringer i bedrifts- og kapitalbeskatningen

St.meld. nr. 1, kap. 9, for 1989-90, innst. S. nr. 5 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.10.1990 Innst. S. nr. 5 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.10.1990

   Behandlet i Stortinget: 11.10.1990