Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 1580, 1650, 2309, 2430, 4635, 5341, 5501, 5506, 5527, 5601, 5605, 5700 og 5701 (ny post 70)

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3. Budsjett-innst. S. I for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.11.1989 Budsjett-innst. S. I (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1989