Nasjonalbudsjettet 1990, kap. 3, norsk tilpasning til EFs indre marked ( EF-indre marked)

St.meld. nr. 1, kap. 3, innst. S. nr. 38 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1989 Innst. S. nr. 38 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1989