Representantforslag om leveringsplikt i torskefisket

Dokument 8:27 S (2013-2014), Innst. 174 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anna Ljunggren, Helga Pedersen, Ingrid Heggø, Janne Sjelmo Nordås, Knut Storberget, Kåre Simensen, Martin Henriksen, Marit Arnstad, Odd Omland, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A), (Sp) Innstilling avgitt 24.04.2014 Innst. 174 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap og Sp om leveringsplikt i torskefisket. Stortinget har enstemmig besluttet å legge representantforslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2014