Representantforslag om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet

Dokument 8:28 S (2013-2014), Innst. 173 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Johnny Ingebrigtsen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.04.2014 Innst. 173 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet. Stortinget har enstemmig besluttet å legge representantforslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2014